آخرین تلاش وکلای دو کوان برای جلوگیری از استرداد او طبق گزارش‌ها، وکلای دو …

آخرین تلاش وکلای دو کوان برای جلوگیری از استرداد او

🔸 طبق گزارش‌ها، وکلای دو کوان، بنیان‌گذار ترافورم لبز، رسماً به حکم دادگاه عالی پودگوریتسا اعتراض کردند که تأیید کرده بود کوان پس از تصمیم وزارت دادگستری مونته نگرو می‌توان به ایالات متحده یا کره جنوبی تحویل داده شود. اکنون، وزارت دادگستری این کشور اعلام کرد که این درخواست تجدیدنظر و حکم اولیه استرداد را دوباره بررسی خواهد کرد و قرار است تا ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) تصمیم نهایی در مورد این موضوع را اتخاذ کند. کوون در زمان صدور حکم استردادش ابراز داشت که ترجیح می‌دهد به کره جنوبی استرداد شود تا ایالات متحده.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه