ارزش اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده تقریباً دو برابر موجودی صرافی‌هاست داده‌های …

ارزش اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده تقریباً دو برابر موجودی صرافی‌هاست

🔸 داده‌های پلتفرم گلس‌نود نشان می‌دهد که در‌حالی‌که موجودی اتریوم صرافی‌ها به ۱۴.۷میلیون دلار کاهش یافته، ارزش اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده به کمی بیش از ۲۸میلیون دلار رسیده است. طبق این داده‌ها، موجودی اتریوم صرافی‌ها از اواسط سال ۲۰۲۰ یعنی طی ۳ سال گذشته بیش از ۵۰درصد کاهش یافته است. البته، تفاوت‌های اندکی بین داده‌‌ها وجود دارد. بر اساس داده‌های اولتراسوند.مانی، در مجموع ۲۴.۳میلیون اتریوم به ارزش ۴۰میلیارد دلار سهام‌گذاری شده‌اند که بیش از ۲۰درصد از عرضه را تشکیل می‌دهند. پلتفرم نانسن نیز حجم اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده را ۲۶.۱میلیون سکه گزارش کرده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه