افزایش سهم سرمایه‌گذاران کوچک از عرضه در گردش بیت کوین بررسی داده‌های گلس‌ن…

افزایش سهم سرمایه‌گذاران کوچک از عرضه در گردش بیت کوین

🔸 بررسی داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که هم‌زمان با کاهش تداوم کاهش موجودی بیت کوین در صرافی‌ها و رسیدن به رقم ۲.۳میلیون دلار، عرضه در اختیار سرمایه‌گذاران کوچک، به‌ویژه میگوها و خرچنگ‌ها در حال افزایش است. این ۲ گروه از سرمایه‌گذارن به‌ترتیب کمتر از یک و ۱۰ بیت کوین در اختیار دارند. درحال‌حاضر، صرافی‌ها ۱۱.۸درصد، خرچنگ‌ها ۱۰.۸درصد و میگوها ۶.۹درصد از عرضه بیت کوین را در اختیار دارند. نکته قابل‌توجه کاهش تسلط صرافی‌ها بر عرضه و درمقابل افزایش سهم گروه‌های کوچک‌تر سرمایه‌گذاران است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه