انفجار 67000 درصدی Token Launchpad: طرحی برای روند فعلی Bull Run؟یک چالش کلیدی برای سرمایه گذاران رمزارز، شناسایی توکن های با پتانسیل بالا است که توسط ابزار ملموس در پروژه پشتیبانی می شوند.

The post انفجار 67000 درصدی Launchpad Token: طرحی برای روند فعلی Bull Run؟ اولین بار در The Crypto Basic ظاهر شد.منبع

نوشته‌های مشابه