اکثریت بزرگسالان ایالات‌متحده، ارزهای دیجیتال را ناامن می‌دانند نظرسنجی اخیر نشا…

اکثریت بزرگسالان ایالات‌متحده، ارزهای دیجیتال را ناامن می‌دانند
🔸 نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌هایی که از ارزهای دیجیتال آگاهی دارند معتقدند این صنعت ناامن است.
گزارشی که توسط مرکز تحقیقاتی پیو منتشر شد نشان داد که ۸۸ درصد از بزرگسالان ایالات‌متحده در مورد ارزهای دیجیتال شنیده‌اند. از این تعداد، سه چهارم اصلاً (یا خیلی) به ایمنی و قابلیت اطمینان چنین دارایی‌هایی اطمینان ندارند.
این یافته‌ها نتیجه پاسخ‌هایی بود که ماه گذشته از حدود ۱۰۷۰۰ بزرگسال آمریکایی جمع‌آوری شد.
۱۷ درصد از بزرگسالان ایالات‌متحده گفتند که در یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری، معامله یا استفاده کرده‌اند. ۴۱ درصد از مردان ۱۸ تا ۲۹ سال گفته‌اند که در چنین دارایی‌هایی سرمایه گذاری کرده‌اند. این نظرسنجی در حالی انجام می‌شود که قانون‌گذاران ایالات متحده اخیراً شرکت‌های ارزهای دیجیتال و مدیران اجرایی آن‌ها را به دلیل نقض احتمالی قوانین مورد هدف قرار داده‌اند.
اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه