بانک مرکزی آمریکا درباره خطرات احتمالی دیفای هشدار داد بانک مرکزی آمریکا در مقال…

بانک مرکزی آمریکا درباره خطرات احتمالی دیفای هشدار داد
🔸 بانک مرکزی آمریکا در مقاله هفتهٔ گذشته خود روی مسئله نظارت بیشتر بر صنعت ارزهای دیجیتال تأکید کرده است؛ به‌‌ویژه حوزه دیفای (DeFi) که با امور گسترده‌تر مالی در ارتباط است. در این مقاله آمده است که اگر ارتباط دیفای با سیستم مالی سنتی بیشتر شود یا این حوزه خدمات مالی خود را گسترش دهد، ثبات مالی می‌تواند با خطراتی مواجه شود. با این حال، این مقاله نتیجه گرفته است که ریسک بی‌ثباتی مالی هنوز گسترده نیست، زیرا اکوسیستم دیفای در حال حاضر خدمات مالی قابل‌توجهی ارائه نمی‌کند و ارتباطات متقابل آن با سیستم مالی سنتی محدود است.
اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه