بانک مرکزی اروپا: نبود چهارچوب نظارتی، توسعه دائوها را محدود کرده است آخرین…

بانک مرکزی اروپا: نبود چهارچوب نظارتی، توسعه دائوها را محدود کرده است

🔸 آخرین گزارش بانک مرکزی اروپا عقیده دارد که سازمان‌های خودگران غیرمتمرکز برای اینکه بتوانند در آینده بخش مالی جایگاهی داشته باشند، نیازمند یک چهارچوب نظارتی جامع هستند. الن ناودز، متخصص زیرساخت‌های پرداخت بازار در بانک مرکزی اروپا، خاطرنشان می‌کند که پیشی‌گرفتن فناوری نسبت به وضع مقررات مرتبط با دائوها، تاثیر منفی بر ایمنی و رشد پایدار اکوسیستم خواهد داشت. همزمان با درخواست‌ ایجاد یک چارچوب نظارتی، فابیو پانتا، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، اخیراً اظهار داشت که یورو دیجیتال می‌تواند اروپا را در خط مقدم اقتصادهای پیشرفته قرار دهد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه