بانک مرکزی امارات دستورالعمل جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی…

بانک مرکزی امارات دستورالعمل جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی منتشر کرد

🔸 بانک مرکزی امارات متحده عربی به‌همراه سایر رگولاتورها در این کشور، به‌تازگی دستورالعمل مشترک جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی منتشر کرده است که در این منطقه فعالیت می کنند. این دستورالعمل‌های جدید شامل اعمال جریمه‌هایی برای آن دسته از شرکت‌هایی است که بدون دریافت مجوزهای مناسب در امارات فعالیت می‌کنند. طبق این مقررات، مقامات نظارتی امارات از تمام مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات داریی‌های دیجیتال دارای مجوز انتظار دارند تا تراکنش‌های مشکوک را گزارش کنند. ایرینا هیور، وکیل حوزه ارزهای دیجیتال و وب ۳ در امارات متحده عربی توضیح داد که این دستورالعمل‌های بخشی از تلاش‌های امارات برای حذف نام خود از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه