بانک مرکزی فرانسه: ارزهای دیجیتال ملی، اساس سیستم پولی جدید جهانی را ایجاد …

بانک مرکزی فرانسه: ارزهای دیجیتال ملی، اساس سیستم پولی جدید جهانی را ایجاد می‌کنند

🔸 دنیس بو، معاون اول بانک مرکزی فرانسه، عقیده دارد که ارزهای دیجیتال ملی، کاتالیزوری برای بهبود پرداخت‌های فرامرزی از طریق ایجاد یک سیستم پولی بین‌المللی جدید خواهند بود. او، همچنین بر لزوم درنظرگرفتن مسئله توسعه تبادلات فرامرزی این دارایی‌ها از ابتدای و نه به‌عنوان راهکاری ثانویه تأکید کرد. به گفته بو، توسعه استانداردهای مشترک و قابلیت همکاری میان ارزهای دیجیتال ملی و سیستم‌های قدیمی، اولین مسیر توسعه است. او افزود که ایجاد پلتفرم‌های منطقه‌ای یا جهانی برای ارزهای دیجیتال ملی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی ترویج می شوند، می‌تواند مسیری دیگر برای توسعه باشد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه