بانک مرکزی کره جنوبی مجاز به بازرسی شرکت‌های ارز دیجیتال شد بانک کره جنوبی …

بانک مرکزی کره جنوبی مجاز به بازرسی شرکت‌های ارز دیجیتال شد

🔸 بانک کره جنوبی (BOK) هم اکنون می‌تواند از شرکت‌های حوزه ارز دیجیتال داخل کشور بازرسی کند. این مجوز شامل بازرسی در محل شرکت‌ها و همچنین درخواست صورت‌های مالی را شامل می‌شود.
طبق گزارش منتشر شده هدف اصلی بانک مرکزی کره اطمینان از ثبات قیمت‌ها در سراسر کشور است. این مجوز به بانک اجازه می‌دهد تا اقتصاد را کنترل و بهبود بخشد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه