با حکم دادگاه استیناف، گریگ رایت قادر به مبارزه برای حق کپی‌رایت بیت کوین د…

با حکم دادگاه استیناف، گریگ رایت قادر به مبارزه برای حق کپی‌رایت بیت کوین در انگلستان خواهد بود

🔸 پس‌از آنکه هیئتی متشکل از سه قاضی بریتانیایی، درخواست استیناف گریگ رایت را در مورد رأی دادگاه قبلی پذیرفتند، او که ادعا می‌کند ساتوشی ناکامونتو است، قادر خواهد بود تا برای گرفتن حق کپی‌رایت فایل فرمت بیت کوین تحت قوانین بریتانیا مبارزه کند. پیش از این، دادگاهی در بریتانیا درخواست رایت مبنی بر اینکه استفاده از بیت کوین و بیت کوین کش حق مالکیت معنوی او را نقض می‌کند و او باید بتواند از استفاده از آن‌ها جلوگیری کند را رد کرده بود. البته، ادعای رایت دربارۀ اینکه ساتوشی ناکاموتو است یا نه، در دادگاهی بررسی خواهد شد که در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) آغاز می‌شود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه