برنشتاین: تأیید ETF اسپات بیت کوین می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک چرخه جدید ش…

برنشتاین: تأیید ETF اسپات بیت کوین می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک چرخه جدید شود

🔸 گزارش اخیر کارگزاری برنشتاین عقیده دارد که تأیید ETF‌های اسپات بیت کوین، نه‌تنها با ایجاد تقاضا باعث افزایش سرمایه در بازار اسپات می‌شود، بلکه چرخه رشدی برای سرمایه‌گذاران خرد و سایر جریان‌های نهادی ایجاد می‌کند. تحلیلگران برنشتاین انتظار داردند که ارزش بازار ETF‌های اسپات بیت کوین، طی ۲ تا ۳ سال آینده به ۱۰درصد از ارزش بازار بیت کوین برسد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، روز جمعه به‌دلیل ارزیابی برنامه‌های بلک‌راک و فیدلتی، پاسخ به درخواست‌ آرک اینوست را به تعویق انداخت.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه