بنیان‌گذار کاردانو: به تعویق افتادن به‌روزرسانی شبکه تقصیر من نیست چارلز هاسکینس…

بنیان‌گذار کاردانو: به تعویق افتادن به‌روزرسانی شبکه تقصیر من نیست
🔸 چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار شبکه کاردانو، توضیح داده است که تصمیم‌گیری‌های مربوط به شبکه این ارز دیجیتال تنها مسئولیت او نیست. هاسکینسون در توییتر خود خاطرنشان کرد از بابت اینکه برخی از سرمایه‌گذاران با وجود غیرمتمرکزبودن این شبکه او را مقصر تأخیرهای به وجود آمده می‌دانند، خسته شده است. او به دنبال‌کنندگان خود گفته است تصمیم‌گیرندگان نهایی کاربرانی هستند که شبکه را اداره می‌کنند، نه خودش و با توجه به غیرمتمرکزبودن کاردانو، مقصر دانستن هرکسی بی‌فایده است.
اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه