به دنبال اخراج سم آلتمن یکی دیگر از بنیان‌گذاران OpenAI استعفای خود را اعلا…

به دنبال اخراج سم آلتمن یکی دیگر از بنیان‌گذاران OpenAI استعفای خود را اعلام کرد

🔸 به دنبال انتشار خبر اخراج سم آلتمن از مجموعه OpenAI، گِرِگ بروکمن، یکی دیگر از بنیان‌گذاران این شرکت، خروج خود را از OpenAI اعلام کرد. او مشخصاً تغییرات اخیر در مجموعه OpenAI را دلیل خروج خود از این شرکت عنوان کرده است. بروکمن در متن پیام استعفای خود گفته است همچنان به مأموریتی که دارد، یعنی توسعه هوش مصنوعی به‌شکل عمومی و ایمن برای تمام بشریت، ایمان دارد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه