بیش از ۴۰ کشور در حال اجرای چارچوب بین‌المللی گزارشگری ارزهای دیجیتال هستند…

بیش از ۴۰ کشور در حال اجرای چارچوب بین‌المللی گزارشگری ارزهای دیجیتال هستند

🔸 بیش از ۴۰ کشور، روز جمعه بیانیه مشترکی در رابطه با اجرای چارچوب گزارشگری ارزهای دیجیتال صادر کردند که به دستور گروه ۲۰ توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تهیه شده است. آن‌ها گفتند که اجرای گسترده، منسجم و به‌موقع چارچوب گزارشگری ارزهای دیجیتال، توانایی ما را برای اطمینان از پرداخت مالیات و مقابله با فرار مالیاتی بیشتر خواهد کرد؛ مسئله‌ای که باعث کاهش درآمدهای عمومی و افزایش بار بر دوش کسانی می‌شود که مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این چهارچوب، روش استانداردی برای گزارشگری اطلاعات مالیاتی در مورد تراکنش‌های ارز دیجیتال ارائه می‌کند تا این اطلاعات به‌طور خودکار با حوزه‌های قضایی محل اقامت مالیات‌دهندگان به‌صورت به اشتراک گذاشته شود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه