تعداد آدرس‌های فعال ماهانه شبکه اولنچ از ۱ میلیون آدرس فراتر رفت تعداد آدرس…

تعداد آدرس‌های فعال ماهانه شبکه اولنچ از ۱ میلیون آدرس فراتر رفت

🔸 تعداد آدرس‌های فعال ماهانه شبکه اولنچ در ماه مه (اردیبهشت) از ۱ میلیون آدرس فراتر رفته است که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. به‌عبارت دقیق‌تر، اولنچ اولین بلاک چین اثبات سهامی است که توانسته به چنین رکوردی دست یابد. رکورد قبلی این شبکه هم در ماه آوریل (فروردین) و حدود ۸۴۰,۰۰۰ آدرس بوده و به نظر می‌رسد که به دلیل رشد بخش دیفای و استیبل کوین‌ها شکسته شده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه