تعداد اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده در پروتکل لیدو از ۹میلیون واحد فراتر رفت دا…

تعداد اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده در پروتکل لیدو از ۹میلیون واحد فراتر رفت

🔸 داده‌های دیفای لاما نشان می‌دهد که تاکنون ۹.۳میلیون اتریوم در پروتکل لیدو سهام‌گذاری شده است. ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده در این پروتکل ۲۰.۵۷میلیارد دلار است. در میان ۲۵ پروتکل لیکوئید استیکینگ فعال، لیدو، اکنون ۷۸درصد از کل سهم بازار را به خود اختصاص داده است. طبق این داده‌های، تعداد اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده در دومین پروتکل بزرگ، راکت پول نیز از مرز یک میلیون اتریوم گذشته است. در مجموع ۱۱.۹۲میلیون اتریوم به ارزش بیش از ۲۶.۳۹میلیارد دلار در کل این پروتکل‌ها سهام‌گذاری شده است که برابر با ۹.۳۹درصد از عرضه در گردش این ارز دیجیتال است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه