تعداد اتریوم‌های هولدشده توسط نهنگ‌ها در هفته‌های اخیر کاهش یافته است داده‌…

تعداد اتریوم‌های هولدشده توسط نهنگ‌ها در هفته‌های اخیر کاهش یافته است

🔸 داده‌های وب‌سایت گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهد که تعداد اتریوم‌های هولدشده توسط نهنگ‌ها (آدرس‌های حاوی ۱,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ اتریوم) در ۱ مه (۱۱ اردیبهشت) بیشتر از ۱۴.۰۳۳ میلیون توکن بوده است. این در حالی است که تعداد اتریوم‌های هولدشده توسط این نهنگ‌ها در تاریخ ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین) ۱۴.۱۶۷ میلیون توکن بوده است. علاوه بر این، تعداد توکن‌های نهنگ‌های مذکور یک هفته قبل‌تر از تاریخ مذکور به ۱۴.۳۰۳ میلیون توکن می‌رسیده است. جالب این جا است که تعداد اتریوم‌های هولدشده توسط کوسه‌ها (آدرس‌های حاوی ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ توکن)، ماهی‌ها (آدرس‌ های حاوی ۱۰ تا ۱۰۰ توکن)، خرچنگ‌ها (آدرس‌های حاوی ۱ تا ۱۰ توکن) و حتی نهنگ‌های بزرگ (آدرس‌های حاوی بیشتر از ۱۰,۰۰۰ توکن) il کاهش یافته است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه