تعداد تراکنش‌های نهنگ‌های پولیگان به بالاترین میزان چند ماه گذشته رسیده است…

تعداد تراکنش‌های نهنگ‌های پولیگان به بالاترین میزان چند ماه گذشته رسیده است

🔸 پولیگان به حرکت صعودی اخیر خود در روز گذشته ادامه داده است و ۶ درصد بیشتر رشد کرده چراکه داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در حال خرید آن هستند.
ماه گذشته زمان بسیار خوبی برای سرمایه گذاران پولیگان بود، زیرا این ارز دیجیتال رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
حال به نظر می‌رسد که نهنگ‌ها نقش مهمی در این رشد اخیر ایفا کردند و طبق گزارش سنتیمنت، نهنگ‌های پولیگان تعداد تراکنش‌های بالایی داشته‌اند. به طور دقیق نهنگ‌ها در یک ماه گذشته بیش از ۱۶۱ تراکنش در روز انجام داده‌اند که بالاترین متریک از تیرماه است. همچنین میزان عرضه نهنگ‌ها نیز به اعداد پایینی رسیده که نشان از نگهداری خریدها است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه