تعداد میلیونرهای بیت‌کوین از ابتدای سال سه برابر شده است بیت‌کوین (BTC) به‌…

تعداد میلیونرهای بیت‌کوین از ابتدای سال سه برابر شده است

🔸 بیت‌کوین (BTC) به‌روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد و از رکود تجربه شده در سال ۲۰۲۲ گذر می‌کند. حال همزمان با احیای مجدد ارزش بیت‌کوین، تعداد میلیونرهای این ارز دیجیتال نیز افزایش پیدا کرده است. طبق گزارش منتشر شده تا امروز تعداد میلیونرهای بیت‌کوین به ۸۸۶۲۸ نفر رسید که نشان دهنده افزایش قابل توجه ۶۰ هزار نفری میلیونرها از ۲۸ هزار میلیونر گزارش شده در ابتدای سال ۲۰۲۳ است.
این رشد افزایش سه برابری را در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که معادل رشد قابل توجه ۲۱۵ درصدی است.
با تجزیه میلیونرها، تعداد آدرس‌هایی که حداقل ۱ میلیون دلار بیت کوین دارند به ۸۱۹۶۲ می‌رسد، در حالی که آدرس‌هایی با حداقل ارزش ۱۰ میلیون دلار دارایی به ۶۶۶۶ عدد می‌رسد.
برای مقایسه در ابتدای سال ۲۰۲۳ تعداد میلیونرهای بیت کوین ۲۸۰۸۴ نفر بود. در میان آن‌ها، ۲۴۲۷۹ آدرس دارای حداقل یک میلیون دلار بیت‌کوین و ۳۸۰۰ آدرس دارای حداقل ۱۰ میلیون دلار بیت‌کوین بودند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه