تعداد کیف پول‌های شبکه آربیتروم از ۵میلیون عدد فراتر رفت بر اساس داده‌های د…

تعداد کیف پول‌های شبکه آربیتروم از ۵میلیون عدد فراتر رفت

🔸 بر اساس داده‌های دون آنالیتیکس تعداد آدرس‌های کیف پول برای شبکه آربیتروم در ۱۷ آوریل (۲۸ اسفند) از ۵میلیون عدد فراتر رفته است. همچنین، در حال حاضر بیش از ۴میلیون آدرس فعال در اکوسیستم آربیتروم وجود دارد که از زمان راه‌اندازی این شبکه نزدیک به ۲۰۰میلیون تراکنش انجام داده‌اند. رشد کنونی به‌دنبال روندی از توسعه آربیتروم و انجام ایردراپ آن در ۲۳ مارس (۳ فروردین) رخ داده است. تعداد کیف پو‌ل‌های این شبکه پس از ایردراپ توکن ARB به ۳.۴میلیون عدد رسید.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه