تقریبا نیمی از اقدامات حقوقی کمیسیون معاملات آتی کالا علیه دارایی‌های دیجیت…

تقریبا نیمی از اقدامات حقوقی کمیسیون معاملات آتی کالا علیه دارایی‌های دیجیتال بوده است

🔸 طبق آخرین گزارش این آژانس، تقریبا نیمی از تمام پرونده‌های اجرایی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا در سال مالی ۲۰۲۳ ارائه شده است، مربوط به دارایی‌های دیجیتال بوده است.
این آژانس ۴۷ اقدام حقوقی مرتبط با دارایی دیجیتال از مجموع ۹۶ اقدام را انجام داد. موارد قابل توجه شامل سام بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، صرافی ارز دیجیتال بایننس و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو، و سلسیوس و مدیر عامل سابق آن مطرح شد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه