دادگاهی در سوئیس اجازه فروش شعبه اروپایی FTX را صادر کرده است دادگاهی در سوئیس د…

دادگاهی در سوئیس اجازه فروش شعبه اروپایی FTX را صادر کرده است
🔸 دادگاهی در سوئیس درخواست صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) مبنی بر فروش شعبه اروپایی آن را تأیید کرده است. این شعبه که «FTX Europe AG» نام دارد، هم‌اکنون می‌تواند استراتژی‌های جدیدی از جمله فروش احتماعی خود را بررسی و در صورت نیاز اجرا کند. در ماه مارس (اسفند)، صرافی مذکور وب‌سایت جدیدی را راه‌اندازی کرده بود که به مشتریانش اجازه می‌داد برای اولین بار از زمان ورشکستگی FTX درخواست‌های برداشت خود را ثبت کنند.
اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه