دادگاه عالی هند دادخواستی را رد کرد که به‌دنبال ایجاد مقررات ارزهای دیجیتال…

دادگاه عالی هند دادخواستی را رد کرد که به‌دنبال ایجاد مقررات ارزهای دیجیتال در این کشور بود

🔸 دادگاه عالی هند، دادخواستی تاریخی برای صنعت ارزهای دیجیتال را رد کرد که به‌دنبال هدایت دولت برای ایجاد مقررات و دستورالعمل‌هایی در حوزه معاملات و استخراج این دارایی‌ها در این کشور بود. شاکی این پرونده، مانو پراشنات ویگ، به اتهام ترغیب افراد برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با وعده بازدهی بالا، هم‌اکنون در بازداشت است. دادگاه خاطرنشان کرد که اگرچه این دادخواست به اصل ۳۲ قانون اساسی استناد می‌کند، اما به نظر می رسد که هدف اصلی آن تأمین وثیقه برای شاکی باشد. درحالی‌که،  وضعیت معاملات ارزهای دیجیتال در هند به دلیل نبود قوانین نامشخص است، این دادگاه پیشنهاد کرد که شاکی راه‌حل‌های حقوقی را از طریق مراجع دیگر پیگیری کند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه