رئیس‌جمهور السالوادور از سمت خود استعفا داد نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالواد…

رئیس‌جمهور السالوادور از سمت خود استعفا داد

🔸 نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور و شخصی که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی کشورش شناخت، از سمت خود استعفا داد تا روی کمپین انتخاب مجدد خود در سال ۲۰۲۴ تمرکز کند. او هدف این کار را آماده‌سازی برنامه‌های بهتر برای انتخابات ریاست‌جمهوری جدید و مدیریت کمپین‌های تبلیغاتی خود اعلام کرد.
کلودیا رودریگز دی گوارا، رئیس‌جمهور موقت، جانشین او شد و تا تیرماه سال آینده در این سمت خواهد بود. انتخابات عمومی بعدی برای بهمن سال آینده برنامه ریزی شده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه