رئیس بانک انگلستان: بیت کوین استانداردهای لازم برای پذیرفته‌شدن به‌عنوان پو…

رئیس بانک انگلستان: بیت کوین استانداردهای لازم برای پذیرفته‌شدن به‌عنوان پول را ندارد

🔸 اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان می‌گوید که بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، استانداردهای لازم برای پذیرفته‌شدن به‌عنوان پول را ندارند و در بهترین حالت می‌توانند در دسته «سرمایه‌گذاری‌های سودگرانه» طبقه‌بندی شوند. بیلی طی سخنرانی روز دوشنبه خود در دفتر بخش خدمات مالی و حرفه‌ای بریتانیا در لندن در روز دوشنبه، شکل بهتر پول در آینده را «پول دیجیتالی پیشرفته» نامید. او توضیح داد که این شکل پول نسبت به ارزهای دیجیتال شانس بیشتری برای تبدیل‌شدن به ابزار اصلی در آینده امور مالی دارد. بیلی، این پول دیجیتالی پیشرفته را به‌عنوان ابزاری مبتنی بر سیستم‌های اینترنتی توصیف کرد که قادر به پردازش اقداماتی مانند قراردادهای هوشمند است و تنها به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی نمی‌شود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه