رئیس صندوق بین‌المللی پول: ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند جایگزین پول …

رئیس صندوق بین‌المللی پول: ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند جایگزین پول نقد شوند

🔸 کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، طی سخنرانی‌اش در جشنواره فین‌تک سنگاپور گفت: «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند جایگزین پول فیزیکی شوند، به‌ویژه در اقتصادهایی که توزیع پول نقد پرهزینه است». او افزود: «دولت‌ها در سراسر جهان این ارزها را به‌عنوان ابزاری می‌بینند که می‌تواند از طریق ارائه خدمات به افرادی که به بانک دسترسی ندارند، به دیجیتالی‌سازی پرداخت‌ها، بهبود کارایی پرداخت‌های برون‌مرزی و کمک به شمول مالی کمک کند». درحالیکه برخی از نهادها مانند بانک مرکزی اتحادیه اروپا اصرار دارند که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی جایگزین پول نقد نخواهد شد، نظرات جورجیوا نشان می‌دهد که این امر می‌تواند برای برخی اقتصادها یک امکان و حتی سودمند باشد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه