رشد اقتصادی سه ماهه گذشته چین از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت رشد اقتصاد چین در سه…

رشد اقتصادی سه ماهه گذشته چین از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت

🔸 رشد اقتصاد چین در سه ماهه سوم از برآوردهای تحلیلگران پیشی گرفت که با اقدامات اخیر دولت و کاهش اتکا به پروژه‌های زیرساختی عظیم تقویت شد. در عوض، چین بیشتر بر تحریک تقاضای مصرف کننده تمرکز کرده است، به طوری که فروش خرده فروشی در ماه گذشته ۵.۵ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد چین در سه ماهه سوم سریع‌تر از حد انتظار رشد کرد، که نشان می‌دهد اقدامات محرک اخیر دولت تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است. بر اساس داده‌های جدید اقتصادی، تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه گذشته ۴.۹ درصد افزایش داشته است که بیش از انتظارات ۴.۵ درصدی تحلیلگران است.
با این حال، رشد اقتصادی همچنان به طور قابل توجهی کندتر از سه ماهه دوم بود که رشد ۶.۳٪ درصدی را ثبت کرد. این افت به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای صادرات چین و بدتر شدن بحران در بخش املاک این کشور بود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه