رشد ۶۰برابری بخش «مشتقات لیکوئید استیکینگ» اتریوم پس از به‌روزرسانی شاپلا گ…

رشد ۶۰برابری بخش «مشتقات لیکوئید استیکینگ» اتریوم پس از به‌روزرسانی شاپلا

🔸 گزارش اخیر کوین‌گیکو نشان می‌دهد که باوجود فراهم‌شدن امکان برداشت اتریوم پس از به‌روزرسانی شاپلا در ماه آوریل (فرودین)، اکوسیستم «مالی مشتقات لیکوئید استیکینگ» (LSDFi) از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۵۸.۷ برابر رشد کرده است. طبق این داده‌ها، پروتکل‌های مشتقات لیکوئید استیکینگ تا ماه اوت (مرداد)، ۴۳.۷درصد از کل ۲۶.۴میلیون اتریوم سهام‌گذاری‌شده را به خود اختصاص دادند و لیدو حدود یک‌سوم از کل بازار را در اختیار داشت. رشد قابل‌توجه این بخش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اتریوم ترجیح می‌دهند که به‌جای نقدکردن دارایی‌هاش پس از برداشت، برای کسب سود بیشتر آن‌ها را دوباره سهام‌گذاری کنند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه