ریپل‌لبز نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار توکن ریپل را از حساب امانی خود آزاد کرد ط…

ریپل‌لبز نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار توکن ریپل را از حساب امانی خود آزاد کرد

🔸 طبق اعلام Whale Alert، ریپل‌لبز یک میلیارد ریپل دیگر را از حساب‌های امانی خود باز کرده است.
انتشار این یک میلیارد توکن ریپل در سه تراکنش انجام شد. در اولین تراکنش، به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار منتشر شد، سپس ۱۰۰ میلیون ریپل دیگر به ارزش ۵۱ میلیون دلار منتشر شد و در تراکنش نهایی ۵۰۰ میلیون توکن به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار باز شد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه