سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات‌متحده برنامه آزمایشی مبارزه با جرایم سایبری…

سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات‌متحده برنامه آزمایشی مبارزه با جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال را اجرا می‌کند

🔸 سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات‌متحده (IRS) در حال راه‌اندازی یک برنامه آزمایشی برای مبارزه با جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است.
جیم لی، رئیس تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS-CI) گفت: «برای مبارزه موثر با جرایم سایبری، ما باید اطمینان حاصل کنیم که همتایان خارجی ما به همان ابزار و تخصص ما در ایالات متحده دسترسی دارند. تابستان امسال، چهار نفر از ماهرترین ماموران ویژه ما در مکان‌های استراتژیک در چهار قاره مستقر خواهند شد تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانیم به ایجاد روابط و مبارزه مؤثر با جرایم سایبری در مقیاس جهانی ادامه دهیم..

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه