سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین برای اولین بار بیش از ۷۶درصد عرضه را در اختی…

سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین برای اولین بار بیش از ۷۶درصد عرضه را در اختیار دارند

🔸 آخرین داده‌های گلس‌نود از پویایی عرضه بیت‌کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت برای اولین بار، ۷۶.۲درصد از عرضه این ارز دیجیتال را کنترل می‌کنند. چارلز ادوارد، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری تأمینی «کاپریول اینوستمنتس» با اشاره به این دستاورد تاریخی گفت که آخرین بار در سال ۲۰۱۵ بود که عرضه در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدت به بالاترین سطح خود رسید. او خاطرنشان کرد که در شرایط، بیت کوین‌های‌ موجود برای سایر گروه‌های سرمایه‌گذار در بازار کمیاب‌تر می‌شود. این داده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت، روند انباشت بیت کوین خود را از اواسط سال ۲۰۲۱ به‌طور چشمگیری شدت می‌دهند و در کل بازار نزولی بعدی حفظ می کنند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه