سرمایه‌گذاران بلند‌مدت بیت کوین در یک روز حدود ۵۰هزار بیت کوین فروختند داده…

سرمایه‌گذاران بلند‌مدت بیت کوین در یک روز حدود ۵۰هزار بیت کوین فروختند

🔸 داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدت در ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) نزدیک به ۵۰٬۰۰۰ بیت کوین فروختند که بیشترین میزان از ابتدای سال ۲۰۲۳ بوده است. در این روز، آدرس‌هایی که بیت‌کوین را برای بیش از یک سال نگهداری می‌کردند، ۱۸٬۰۰۰ بیت کوین؛ آدرس‌هایی که بیت‌کوین را بیش از ۲ سال نگه داشتند، ۱۷٬۰۰۰ بیت کوین و آدرس‌هایی که بیت کوین را برای بیش از ۳ سال نگهداری می‌کردند نیز ۱۷٬۰۰۰ بیت کوین فروختند. این رقم نشان‌دهنده عرضه احیا‌شده یا مقدار بیت کوینی است که پس از یک دوره بلند‌مدت دوباره وارد گردش شده است. بیت‌کوین در ماه‌های گذشته، شاهد افزایش عرضه‌های احیا‌شده خود بود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه