سرمایه‌گذاری مایکرو استراتژی در بیت‌کوین اکنون سودی ۱.۵ میلیارد ساخته است ر…

سرمایه‌گذاری مایکرو استراتژی در بیت‌کوین اکنون سودی ۱.۵ میلیارد ساخته است

🔸 رئیس مایکرو استراتژی، مایکل سیلر، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های خود در بیت‌کوین سود کسب کرده است. او از سال ۲۰۲۰ حدود ۵.۳۳ میلیارد دلار برای خرید ۱۷۴،۵۳۰ بیت کوین سرمایه گذاری کرد و هزینه متوسط ۳۰،۵۱۲.۸۱ دلاری را برای هر بیت کوین انجام داد. با افزایش اخیر قیمت بیت کوین به ۳۹۴۱۱ دلار، سرمایه گذاری مایکرواستراتژی اکنون نزدیک به ۷ میلیارد دلار ارزش گذاری شده است.
چند روز پیش نیز سیلر یک خرید جدید ۱۶۱۳۰ بیت کوینی با ارزش ۵۹۳.۳ میلیون دلار انجام داد که به طور متوسط ​​۳۶۷۸۵ دلار به ازای هر بیت کوین بود. سیلر تنها از این سرمایه گذاری حدود ۴۲.۹۸ میلیون دلار درآمد داشته است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه