سم بنکمن فرید در هر ۷ اتهام کلاهبرداری مجرم شناخته شد هیئت‌منصفه دادگاه، سم…

سم بنکمن فرید در هر ۷ اتهام کلاهبرداری مجرم شناخته شد

🔸 هیئت‌منصفه دادگاه، سم بنکمن فرید را برای هر ۷ مورد اتهام کلاهبرداری مجرم شناخت. بنیان‌گذار صرافی FTX، اکنون به حداکثر ۱۱۵ سال زندان محکوم خواهد شد. او به انجام کلاهبرداری علیه مشتریان FTX و وام‌دهندگان آلامدا ریسرچ، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای انجام کلاهبرداری کامودیتی‌ها علیه سرمایه‌گذاران FTX و توطئه برای ارتکاب پولشویی محکوم شده است. بنکمن فرید نسبت به این اتهامات که همگی به فروپاشی صرافی FXT و شرکت سرمایه‌گذاری آلامدا در سال گذشته منجر شد، اظهار بی‌گناهی کرده است. دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در یک نشستی پس از قرائت این احکام گفت: «سم بنکمن فرید، یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی در تاریخ آمریکا را مرتکب شده است».

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه