سولانا در فروش NFT از اتریوم پیشی گرفت سولانا اخیراً از نظر حجم فروش از اتر…

سولانا در فروش NFT از اتریوم پیشی گرفت

🔸 سولانا اخیراً از نظر حجم فروش از اتریوم پیشی گرفته است. داده‌ها نشان می‌دهد که فروش سولانا پس از افزایش ۲.۷۸ درصدی نزدیک به ۱۶ میلیون دلار رسیده است. این افزایش با وجود رکود گسترده‌تر در فروش اتریوم، با کاهش قابل توجه ۲۲.۷۰ درصدی اتریوم‌های در فروش اتفاق می‌افتد.
چشم انداز بلاک چین برای فروش NFT روندهای جالبی را نشان می‌دهد. اتریوم مدت‌ها پیشتاز در بازار NFT بوده است، اما داده‌های اخیر سیر صعودی سولانا را نشان می‌دهد. فروش اتریوم به ۱۱.۴ میلیون دلار کاهش یافته که در تضاد کامل با فروش نزدیک به ۱۶ میلیون دلاری سولانا است.
بیت کوین که معمولاً یک بازیگر مستقیم در فضای NFT نیست، فروش ۱۳ میلیون دلاری را به ثبت رسانده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه