شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال وارد نقطه طمع شدید شد طبق بررسی شاخص‌ها…

شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال وارد نقطه طمع شدید شد

🔸 طبق بررسی شاخص‌های بازار ارزهای دیجیتال، این بازار درحال حاضر در وضعیت «طمع شدید» قرار دارد و شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال که به طور گسترده دنبال می‌شود از عدد ۶۵ دیروز به ۷۳ افزایش یافت. این افزایش نشان دهنده اشتهای شدید سرمایه گذاران برای ریسک است و به احتمال بالقوه رونق بازار اشاره می‌کند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه