شبکه سولانا یک بار دیگر از کار افتاد پردازش تراکنش‌ها در شبکه سولانا روز جمعه به…

شبکه سولانا یک بار دیگر از کار افتاد
🔸 پردازش تراکنش‌ها در شبکه سولانا روز جمعه به خاطر پیکربندی نادرست یکی از نودها برای مدتی متوقف شد. با این حال، اکنون چند ساعتی می‌شود که این شبکه فعالیت خود را از سر گرفته است. گفتنی است بلاک چین سولانا طی یک سال گذشته بارها با توقف‌هایی این‌چنینی مواجه شده است.
اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه