شرکت پرداخت تمپو فرانسه می‌گوید استیبل‌کوین‌های با پشتوانه یورو سال‌های آین…

شرکت پرداخت تمپو فرانسه می‌گوید استیبل‌کوین‌های با پشتوانه یورو سال‌های آینده رشد انفجاری خواهند داشت

🔸 استیبل‌کوین‌های یورو با سهم قابل توجهی از همتایان دلاری خود عقب مانده‌اند. علاوه بر این، تغییرات اخیر مقررات اروپا باعث ایجاد نگرانی در مورد آینده استیبل کوین‌های در اروپا شده است.
با این حال، تمپو فرانسه، یک شرکت فین‌تک و اپراتور پرداخت، آن را متفاوت می‌بیند. آن‌ها رشد قابل توجهی در گردش استیبل کوین‌های با پشتوانه یورو پیش بینی می‌کنند. به گفته شرکت فین‌تک تمپو فرانسه، استیبل کوین‌های مبتنی بر یورو در سال‌های آینده رشد انفجاری خواهند داشت.
این شرکت پیش‌بینی می‌کند که سهم استیبل کوین‌های با پشتوانه یورو در گردش کلی یورو فیات طی سه سال آینده به ۰.۵ درصد برسد. این افزایش بسیار زیادی از سهم فعلی آنها که فقط ۰.۰۰۷٪ تخمین زده شده، است. علاوه بر این، تمپو انتظار دارد طی پنج سال آینده سهم استیبل کوین یورو به ۱ درصد افزایش یابد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه