شرکت «کوت منیجمنت»، حجم سرمایه‌گذاری خود در اوپن‌سی را ۹۰درصد کاهش داد شرکت…

شرکت «کوت منیجمنت»، حجم سرمایه‌گذاری خود در اوپن‌سی را ۹۰درصد کاهش داد

🔸 شرکت سرمایه‌گذاری فناوری «کوت منیجمنت»، ارزش سرمایه‌گذاری خود در پلتفرم اوپن‌سی را ۹۰درصد کاهش داده است. طبق گزارش‌ها، حجم سرمایه‌گذاری این شرکت در این پلتفرم از ۱۲۰میلیون دلار به ۱۳میلیون دلار کاهش یافته است. کوت منیجمنت، همچنین سرمایه‌گذاری خود در پلتفرم پرداخت وب ۳ مون‌پی را ۹۰درصد کاهش داده است. در ژانویه ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰)، اوپن‌سی در یک دور سرمایه‌گذاری به رهبری کوت و پارادایم حدود ۳۰۰میلیون دلار جمع‌آوری کرد که باعث شد تا ارزش این پلتفرم NFT به ۱۳.۳میلیارد دلار برسد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه