شیباریوم به مجموع ۹۰ میلیون تراکنش رسید شیباریوم به نقطه عطف قابل توجهی رسی…

شیباریوم به مجموع ۹۰ میلیون تراکنش رسید

🔸 شیباریوم به نقطه عطف قابل توجهی رسیده و از مجموع ۹۰ میلیون تراکنش عبور کرده است. با افزایش سرسام آور معاملات شیباریوم در هفته‌های اخیر، مجموع تراکنش‌های شیباریوم به ۹۰,۰۶۴,۱۸۴ رسیده است. شیباریوم از ابتدای این ماه تاکنون به طور مداوم ۷.۵ میلیون تراکنش روزانه را حفظ کرده است. شیباریوم در ۲۴ ساعت گذشته ۷.۸۴ میلیون تراکنش روزانه داشته است.
آدرس کیف پول‌ها نیز به ۱,۳۰۴,۹۵۳ افزایش یافته است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه