صادرکنندگان توکن در ژاپن از پرداخت مالیات ۳۰درصدی بر سود تحقق‌نیافته ارزهای…

صادرکنندگان توکن در ژاپن از پرداخت مالیات ۳۰درصدی بر سود تحقق‌نیافته ارزهای دیجیتال معاف شدند

🔸 آژانس ملی مالیات ژاپن اخیراً در قوانین مرتبط با اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال بازنگری کرده و مجموعه‌های متولی صدور توکن‌های دیجیتال را از پرداخت مالیات ۳۰درصدی که مربوط به سود تحقق‌نیافته حاصل از افزایش ارزش ارزهای دیجیتال متعلق به یک مجموعه می‌شود، معاف کرده است. دولت ژاپن نیز شش ماه پیش الزام اخذ مالیات از شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال برای پرداخت مالیات بر سود تحقق‌نیافته دارایی‌های دیجیتال‌شان را حذف کرده بود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه