صرافی جمینی از بازار هلند خارج می‌شود جمینی، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در …

صرافی جمینی از بازار هلند خارج می‌شود

🔸 جمینی، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در نیویورک، خروج خود از بازار هلند را اعلام کرد.
این اقدام به ناتوانی جمینی در برآوردن الزامات نظارتی اعمال شده توسط بانک مرکزی هلند نسبت داده می‌شود.
با این حال، این شرکت به کاربران هلندی خود از قصد خود برای ورود مجدد به بازار پس از انطباق کامل با مقررات جدید اطمینان داد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه