صندوق ETF اسپات بیت کوین فیدلیتی در وب‌سایت DTCC لیست شد صندوق ETF اسپات بی…

صندوق ETF اسپات بیت کوین فیدلیتی در وب‌سایت DTCC لیست شد

🔸 صندوق ETF اسپات بیت کوین فیدلیتی اینوستمنتس با نماد FBTC در وب‌سایت شرکت سپرده‌گذاری امانی و تسویه‌حساب (DTCC)  لیست شد. این اتفاق می‌تواند گامی مهم در مسیر تأیید این صندوق از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا باشد که با پیش‌بینی تحلیلگران نسبت به عرضه ETFهای اسپات بیت کوین و تأثیر بالقوه آن‌ها بر بازارهای مالی همسو است. شرکت سپرده‌گذاری امانی و تسویه‌حساب نقش محوری در بخش مالی دارد و خدمات تهاتر و تسویه‌حساب به بورس‌های بزرگ ازجمله نزدک ارائه می‌کند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه