طبق گزارش اخیر پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اکنون ۱۹ میلیارد دلا…

طبق گزارش اخیر پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اکنون ۱۹ میلیارد دلار ارزش دارد

🔸 پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) که توسط ایلان ماسک خریداری شد، اکنون ارزشی در حدود ۱۹ میلیارد دلار دارد. این بر اساس گزارشی است که توسط Fortune با استناد به تصویری از جزئیات اعطای سهام کارکنان این شرکت بدست آمده.
در ایمیلی که روز دوشنبه به کارکنان ارسال شد، ایکس واحدهای سهام محدود (RSUs) را با قیمت سهمی ۴۵ دلار به کارمندان پیشنهاد کرد. ایکس قبلاً ارزش سهام کارکنان را در ماه گذشته ۲۰ میلیارد دلار قیمت‌گذاری کرده بود.
ایلان ماسک توییتر (ری‌برند شده به ایکس) را در سال ۲۰۲۲ به مبلغ ۴۴ میلیارد دلار خریداری کرد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه