طبق گزارش بانک مرکزی لتونی جذابیت ارزهای دیجیتال در این کشور روبه افول است …

طبق گزارش بانک مرکزی لتونی جذابیت ارزهای دیجیتال در این کشور روبه افول است

🔸 بانک مرکزی لتونی در «گزارش ثبات مالی» خود برای سال ۲۰۲۳، کاهش علاقه و استفاده از ارزهای دیجیتال در میان مرد این کشور را برجسته کرد.
مطالعه بانک مرکزی ادعا می‌کند که تنها ۴ درصد از مردم در سالی که گذشته است دارایی‌های دیجیتال خریدند این درحالی‌ست که سال گذشته این عدد ۸ درصد بوده است.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه