فروشگاه‌های زنجیره‌ای Trader Joe علیه پروژه ارز دیجیتال تازه‌ای شکایت ثبت ک…

فروشگاه‌های زنجیره‌ای Trader Joe علیه پروژه ارز دیجیتال تازه‌ای شکایت ثبت کرد

🔸 سوپرمارکت زنجیره‌ای ایالات متحده Trader Joe علیه پروژه ارز دیجیتال Trader Joe (JOE) به دلیل نقض علامت تجاری شکایت کرد.
بر این اساس، سوپرمارکت زنجیره ای Trader Joe در دادخواست شکایت خود به دادگاه ادعا کرد که Trader Joe این نام را برای بهره مندی از محبوبیت خود انتخاب کرده است.
شاکی با بیان اینکه Trader Joe به آنها اطلاع نداده و مجوزی دریافت نکرده است، در دادخواست خود چنین نوشت:
«آن‌ها به دنبال اجازه نبودند و هیچ اطلاعیه‌ای برای نام‌گذاری پلتفرم خود به نام Trader Joe ارائه نکردند. ما نیز برای جلوگیری از این اتفاق، تخلف نامه‌ای برای آنها ارسال کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم..

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه