فیدلیتی درخواست خود را برای راه‌اندازی ETF نقدی اتریوم ثبت کرد شرکت مدیریت …

فیدلیتی درخواست خود را برای راه‌اندازی ETF نقدی اتریوم ثبت کرد

🔸 شرکت مدیریت سرمایه فیدلیتی که پیش‌تر برای راه‌اندازی ETF نقدی بیت کوین درخواست ثبت کرده بود، درخواست جدیدی برای راه‌اندازی یک صندوق بورسی نقدی ویژه اتریوم ثبت کرده است. دو روز پیش هم شرکت بلک‌راک درخواست خود را برای راه‌اندازی ETF نقدی اتریوم به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه کرده بود.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه