مایکل ون د پوپ می‌گوید هدف کوتاه مدت بیت‌کوین ۳۷ هزار دلار خواهد بود مایکل …

مایکل ون د پوپ می‌گوید هدف کوتاه مدت بیت‌کوین ۳۷ هزار دلار خواهد بود

🔸 مایکل ون د پوپ، تاجر برجسته و تحلیلگر بازار معتقد است که بیت‌کوین به احتمال زیاد به رشد خود ادامه می‌دهد و اهداف مشخصی را برای حرکت قیمت ارز دیجیتال پیشرو مشخص کرده است. در این بین، شاخص ترس و طمع بیت‌کوین در منطقه طمع باقی می‌ماند و نشان می‌دهد که سرمایه گذاران اکنون احتمالاً شروع به فروش بخشی از بیت کوین خود خواهند کرد.
ون د پوپ اظهار داشت که هدف بیت کوین در سطوح ۳۶۵۰۰ تا ۳۷۰۰۰ دلار باقی می‌ماند و به سمت آن حرکت می‌کند.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه