مجموع آدرس‌هایی با ۰.۰۱ بیت کوین یا کمتر به بالاترین سطح خود رسیده است داده…

مجموع آدرس‌هایی با ۰.۰۱ بیت کوین یا کمتر به بالاترین سطح خود رسیده است

🔸 داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که مجموع آدرس کیف پول‌هایی با موجودی بیت کوین ۰.۰۱ بیت کوین یا کمتر به حدود ۳۷میلیون آدرس، بالاترین سطح خود رسیده است. این روند نشان می‌دهد که این گروه از سرمایه‌گذاران خرد علی‌رغم اندازه دارایی‌هایشان، به‌طور پیوسته حضور خود را در بازار بیت کوین افزایش می‌دهند. انباشت مداوم توسط این گروه بر تمرکز ساختار مالکیت بیت کوین تأکید دارد، نگرانی‌ای که اغلب در جامعه ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود. لازم به ذکر است که اکوسیستم بیت کوین مانند گذشته، تحت سلطه گروهی کوچک‌تر و احتمالاً ثروتمندتر از سرمایه‌گذاران است. به نظر می‌رسد که  سرازیرشدن سرمایه‌گذاران کوچک در بازار به توزیع بیت‌کوین کمک می‌کند و به‌طور بالقوه تمرکز این دارایی را در طول زمان کاهش خواهد داد.

اخبار کوتاه کوین مقدس

نوشته‌های مشابه